Vastuvõtt 2018/2019

2018/2019 õppeaasta vastuvõtukomisjoni moodustamine ja vastuvõtukomisjoni töökord

Vastuvõtu eeskiri avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 30. aprillil.