Uudis

Kandideeri välispraktikale

2015/2016 õppeaastal on võimalik osa oma õppekavajärgsest praktikast sooritada välismaal. Praktikal osalejate sõidu- ja elamiskulud kaetakse Erasmus+ programmi vahenditest.

Praktika eesmärgid:
•    aidata õpilastel omandada õpitaval erialal teadmised, oskused, hoiakud erialaseks ja isiklikuks arenguks ning paremaks konkureerimiseks tööjõuturul.
•    parandada osalejate võõrkeelteoskust, võimaldada neil praktiseerida erialast võõrkeelt reaalses keelekeskkonnas.
Praktika täpsemad õpiväljundid pannakse kirja õpilase, kooli ja vastuvõtva organisatsiooni vahelises õppelepingus.

Käesoleval õppeaastal on võimalik sooritada praktikat 4 riigis: Saksamaal, Suurbritannias, Hispaanias või Maltal. Praktika kestus Saksamaal on 3 nädalat, teistes riikides 4 nädalat. Välispraktika toimub üldjuhul õppetöögraafikus praktika ajaks märgitud perioodil.
Kõigis riikides on koolil partnerorganisatsioonid, kes lähtuvalt väljavalitud õpilaste erialast, aitavad leida ettevõtted praktika sooritamiseks.
Kui tahad minna välispraktikale, saada
        - sooviavaldus (vorm lisatud kirjale) ja
        - inglisekeelne Europassi CV koos kaaskirjaga (cover letter) (vormid ja selgitused täitmiseks leiate https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae)  
aadressile elen.raudsepp@tmk.edu.ee 05.11.2015, hiljemalt kell 23:59.
CV kaaskirjas kirjuta inglise keeles, miks soovid välispraktikal osaleda, mis on Sinu isiklikud eesmärgid.

Õppijate valikul lähtume järgmistest kriteeriumitest:

- kursus (eelistame II või III kursust I kursusele, sest I kursuse õpilastel on võimalik osaleda ka järgmisel õppeaastal);
- õppetöös edasijõudmine;
- õppetöös osalemine;
- isiklikud eesmärgid välispraktikaks;
- eneseanalüüs (oma tugevate ja nõrkade külgede analüüs);
- keeleoskus;
- varasem osalemine Erasmus programmis (võrdsete tingimuste korral eelistame õpilast, kes pole programmis varem osalenud).
Valiku teeb komisjon, kuhu kuuluvad arendusdirektor, eriala osakonna juhatajad, inglise keele õpetajad, vajadusel kaasatakse eriala ainete õpetajaid ning komisjon võib kandideerinutega vestelda.


Täiendavate küsimuste tekkimisel kirjutage elen.raudsepp@tmk.edu.ee või pöörduge kabineti B208.22.10.2015 13:54


Tagasi