Uudis

2015/2016. õppeaasta algus

Päevase õppe õpperühmadel algab õppetöö 31. augustil vastavalt tunniplaanile. Tunniplaaniga on võimalik tutvuda õppeinfosüsteemis (ÕIS) järgneval aadressil: https://tmk.ois.ee/timetable Tunniplaaniga tutvumiseks pole tarvis õppeinfosüsteemi sisse logida. Rühma lahtrisse tuleb sisestada oma rühma lühend, näiteks RP15.

Esimese kursuse päevase õppe õpperühmade lühendid:
- raamatupidaja - RP15 või RP154 (osalise vene õppekeelega)
- kliendinõustaja pangas - PA15,
- juristi abi - JU15,
- turundusspetsialisti - TU15.

Raamatupidaja (RP158), sekretäri (SR148), juristi abi (JU148), turundusspetsialisti (TU146), ärikorralduse spetsialisti (AK158) ja ärikorralduse (AK148) erialade õhtuse õppe õpperühmadel algab õppetöö vastavalt tunniplaanile 8. septembril. Tunniplaan avaldatakse hiljemalt 1. septembril ÕISis. Rühma lahtrisse tuleb sisestada oma rühma lühend, näiteks RP158.

Personalispetsialisti eriala esimese kursuse õpperühmal (PT158) toimub 1. septembril kell 19:00 infotund ja õppetöö algab 2.septembril vastavalt tunniplaanile. Personalispetsialisti eriala II kursuse (PT148) õpperühmal 2. septembril ja personalitöö (PT138) III kursuse õpperühmal 1. septembril vastavalt tunniplaanile. Tunniplaaniga võimalik tutvuda ÕISis. Rühma lahtrisse tuleb sisestada oma rühma lühend, näiteks PT158.

Sessioonõppe õpperühmade õppetöö toimub vastavalt kinnitatud sessioonide graafikule ja tunniplaan avaldatakse nädal enne õppesessiooni algust kodulehel ja ÕISis.

Esimese kursuse sessioonõppe õpperühmade lühendid:
- raamatupidaja - RP159 või RP155 (osalise vene õppekeelega)
- sekretär - SR159,
- juristi abi - JU1591 või JU1592,
- väikeettevõtja - VE159 või VE155 (osalise vene õppekeelega),
- kvalteedispetsialist - KV159,
- sotsiaalmeedia spetsialist - MS159 või MS155 (osalise vene õppekeelega),
- turundusspetsialisti - TU159 või TU155 (osalise vene õppekeelega),
- maksuspetsialist - MA159,
- kindlustusspetsialist - KI159,
- projektijuhi assistent - PJ159.

Uute õpilaste majutamine õpilaskodus:
28.08. kell 11:00-18:00
30.08. kell 11:00-19:00
31.08.-04.09. kell 9:00-18:00
Õpilased, kes on saanud õpilaskodu koha, aga pole end registreerinud 4. septembriks, jäävad automaatselt õpilaskodu kohast ilma ning vabanenud kohale majutatakse ootenimekirjast järgmine õpilane. Õpilaskodusse majutatud õpilaste nimkirjad leiab siit.

 26.08.2015 10:20


Tagasi