Uudis

DESERVE projekt

17.03.-20.03. toimus Tallinna Majanduskoolis Leonardo da Vinci projekti „Developing Entrepreneurial Spirit trough Experience and Reflection in Vocational Education“ (DESERVE) töökoosolek. Kohtumisel osalesid lisaks õpetajatele ka õpilased partnerorganisatsioonidest Austriast, Islandilt, Rumeeniast, Saksamaalt ja Šotimaalt. Kokku 18 õpilast ja 15 õpetajat.
Projekti eesmärgiks on õppijate ettevõtlikkuse arendamine. Selleks katsetatakse õpilastega mängu ja disaini põhimõtteid (game and design based entrepreneuship education), mis omakorda põhinevad Standford d.scool´is väljatöötatud „Design Thinking“ (2011) ideedel. 
Tallinna Majanduskooli poolt osalesid projektis TU13 õpilased Liisi Tamra, Maiken Vuks ja Jaan Miikael Rääts.

Kõik osalejad jäid väga rahule. Täname kõiki, kes ürituse õnnestumisele kaasa aitasid.17.03.2015 16:40


Tagasi