Uudis

„My City for Young People“

Ettevõtluskõrgkool Mainor (EEK) ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kutsuvad õpilasi ja üliõpilasi osalema konkursil „My City for Young People“.
Konkursi raames tuleb esitada meeskondlik nägemus oma kodulinna turundamisest välisriikide noortele vanuses 18-25 aastat.   

Konkursi võidumeeskond saab võimaluse osaleda ja oma ideelahendust tutvustada 16.– 20. märtsil 2015 Portugalis Porto linnas MACOMIP 2 programmi raames toimuval rahvusvahelisel konkursil.

Portos tutvustavad erinevate riikide noored oma kodulinna kui reisisihtkohta. Algatuse taga on soov lasta noortel endil kujundada oma nägemus, miks peaksid eakaaslased välismaalt külastama just nende kodulinna.
Konkursi eesmärk on leida parim sihtkohaturunduskampaania lahendus, mille autorid esitlevad ideed Portos toimuval seminaril.
Turunduskampaania sihtgrupiks on 18-25 aastased noored. Konkursil osalemise tingimused:
- konkursil saavad osaleda õpilaste ja/või üliõpilaste 3-5 liikmelised meeskonnad;
- esitada tuleb inglisekeelne turunduskampaania kontseptsioon PowerPoint presentatsioonis, mis sisaldab järgmiseid alateemasid:
        o kampaania eesmärk;
        o tegevusplaan ja müügikanalid;
        o turundussõnum (sh sihtkoha müügiargumendid);
- eelduseks on hea inglise keele oskus.
Lisaks presentatsioonile tuleb esitada ideelahendus elektrooniliselt vabalt valitud vormis: video, voldik, plakat vms.

Portos toimuval konkursil ning seminaril „Presenting city of Porto for young people the age of 18-25” osalemise kulusid kaasrahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Sotsiaalfondist.

Tööde esitamise tähtaeg on 9.veebruar 2015. Võistlustööd tuleb saata aadressile konkurss@eek.ee. Samalt aadressilt saab ka lisainformatsiooni konkursi kohta.

Parima võistlustöö valib välja EASi ja EEK esindajatest koosnev žürii. Võitjaga sõlmib Portos osalemiseks lepingu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega.22.01.2015 17:32


Tagasi