Uudis

Tallinna Majanduskool allkirjastas koostöölepingu Eesti Ettevõtluskõrgkooliga Mainor

Tallinna Majanduskooli direktor Raivo Täht ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor (EEK) rektor Krista Tuulik allkirjastasid 2. juunil koostöölepingu eesmärgiga tagada TMK kutseõppe lõpetajatele edasiõppimise võimalused rakenduskõrghariduse omandamiseks.

Enne koostöölepingu sõlmimist võrdles EEK meie majandusarvestuse ja ärikorralduse õppekavu oma kavadega ning kokku lepiti ainete ülekandmise maksimumtingimustes. Iga konkreetse üliõpilaskandidaadi puhul otsustatakse ülekantavad õppeained ja mahud individuaalse hindamise korras.

Eesti suurimas erakõrgkoolis Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor õpib rakenduskõrghariduse ja magistritaseme õppekavadel üle 2000 üliõpilase, neist ligi 400 omandab kõrgharidust vene keeles. 

 04.06.2014 11:03


Tagasi