Uudis

Offenburgi Kaubanduskooli õpilased praktikal Eestis

Koostöötraditsioone jätkates olid Offenburgi Kaubanduskooli 8 halduskorralduse eriala õpilast 14.10.-01.11.2013 vahetuspraktikal Võrus ja Tallinnas.

Tallinna Majanduskooli direktor Raivo Täht  kohtus külalisõpilastega 29.10.13.
Programmijärgselt külastati võõrkeelte tunde, kus toimusid vestlusringid teemadel „Uutest arengutest Saksa LV ja Eestis majanduselus, „Meie kool ja õpetatavad erialad“, „Minu kodulinn ja selle tähtsus riigi arengus“ jne.

Toimusid kohtumised Saksa Liitvabariigi Suursaatkonnas, Balti-Saksa Majandusesinduses,  Saksa Kultuuriinstituudis jm.

Külalistel oli suur huvi Eestimaa kultuuri- ja vaatamisväärsuste vastu. Saksa noored on väga avatud oma arvamuste avaldamisel ja motiveeritud õppimisele valitud erialal.05.11.2013 16:02


Tagasi