Uudis

Kandideeri Peeter Tõnuse stipendiumile

Tallinna Majanduskooli vilistlaskogu KÄRM kuulutab välja stipendiumikonkursi. Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel antakse välja 5 stipendiumi, igaüks väärtusega 200 eurot. 

Peeter Tõnuse stipendium Tallinna Majanduskooli õpilasele 

Peeter Tõnuse fond on loodud motiveerimaks Tallinna Majanduskooli (TMK) õpilaste õpinguid. Stipendiumi väljaandja on Tallinna Majanduskooli vilistlaskogu KÄRM. Stipendium on ühekordne rahaline toetus. Antakse välja viis stipendiumi, mille igaühe väärtus on 200 eurot. 

Stipendiumile kandideerimise eeldused:
Stipendiumi kandidaat on Tallinna Majanduskooli immatrikuleeritud õpilane
Õpib täiskoormusega, st. iga õppeaasta lõpuks on täidetud kumulatiivselt 75% õppekava mahust.
Õppevõlgnevuste puudumine.
Stipendiumile on eelistatud tudengid, kellel on läbitud esimene õppeaasta.
 
Stipendiumikonkurss kuulutatakse avalikult välja TMK veebilehekülgedel, kooli stendidel ja postiloendites. Kandideerimiseks tuleb esitada motiveeritud avaldus, mille pikkus ei oleks enam kui 5000 tähemärki. Stipendiumile saab esitada kandidaadiks nii iseennast kui koolikaaslasi. 
 
Stipendiumi eraldamise otsustab tähtajaks laekunud sooviavalduste põhjal vähemalt viieiikmeline stipendiumikomisjon. Komisjon ei ole kohustatud stipendiumi määramise otsust põhjendama ja otsus ei kuulu ka vaidlustamisele. Võimalikud stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja stipendiumi määramisega seotud vaidlused lahendab stipendiumikomisjon.
 
Stipendiumile kandideerimine algab 14.01.2019 ning lõppeb 08.02.2019. Stipendiumikomisjon teeb oma otsuse nädala jooksul ning stipendiaadid kuulutatakse välja 26. veebruaril Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel. 
 
Loe stipendiumi kohta lisa siit. 
Stipendiumile saab kandidaate esitada siin.14.01.2019 13:05


Tagasi