Uudis

Tulemas on andmekaitsespetsialistide koolitus

Kursusele on oodatud isikuandmete käitlemise eest vastutavad töötajad ja teema vastu huvi tundvad isikud. Andmekaitsespetsialisti (DPO) koolituse aluseks on uuel aastal jõustuv Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus (GDPR). Koolitus alustab 15. novembril ning lõpeb 11. jaanuaril.

Euroopa Parlament võttis vastu uue isikuandmete kaitse üldmääruse. Uus seadus asendab Eestis seni kehtinud isikuandmete kaitse seadust. Uus seadustik muutub kõigile ettevõtetele ja organisatsioonidele kohustuslikuks alates 2018. aasta kevadest. 

Kursuse käigus antakse andmekaitsespetsialistile tarvilikud teadmised ja oskused. Kursusel käsitletakse uue regulatsiooni põhimõtteid, infoturbe korraldamist, auditeerimise olemust, isikuandmete töötlemise nõudeid, mõjuhinnangute läbiviimist, riskijuhtimist ja andmekaitsealase teabe haldamist lähtudes vastavatest regulatsioonidest. Andmekaitsespetsialisti koolituse raamistikuks on Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus (GDPR). 

Kursuse maht on 10 EKAP, millest auditoorset tööd on 88 akadeemilist tundi, mis jaotub 11 päevale. Kursuse lõpus väljastab Tallinna Majanduskool vastavasisulise tunnistuse. 

Loe kursuse kohta lisa: http://tmk.edu.ee/andmekaitsespetsialist

 17.10.2017 15:21


Tagasi