Uudis

Alanud on õppetoetustele taotluste esitamine

15.-25. septembrini saab ÕISis esitada taotlusi õppetoetustele. Võimalik on taotelda põhi- ja eritoetust. 

Põhitoetusele saavad taotluse esitada täiskoormuses päevases õppevormis õppijad, kes ei ole akadeemisel puhkusel. Põhitoetuse saamise eelduseks on õppekava läbimine nominaalaja arvestuses, seega saavad esimese aasta õpilased põhitoetusele kandideerida veebruarikuus kui neil on läbitud kõik esimese semestri aineid.  

Eritoetusele saavad taotluse esitada kõik õpilased, kelle majanduslik olukord takistab õpingute jätkamist. Eritoetuse taotlemisel esitab õpilane taotluse ÕISis koos dokumentidega, mis tõendavad asjaolusid, millest tingituna ei ole õpilane ilma õppetoetuseta võimeline õpinguid jätkama. Eritoetust võib taotleda alates esimesest õppesemestrist, võib õppida mittestatsionaarses õppevormis või olla õppevõlgnevusi.

Sõidutoetust on võimalik saada päevases õppes õppijatel. Selleks tuleb oma bussi- või rongipiletid esitada õppeosakonda hiljemalt järgmise kuu viiendaks kuupäevaks.

Loe taotluse kohta lähemalt: http://tmk.edu.ee/oppetoetused 15.09.2017 10:38


Tagasi