Uudis

Tasuta ettevõtlusõppe koolitus majanduskooli õpilastele

Sellel õppeaastal on majanduskooli õpilastel võimalus  osaleda tasuta ettevõtluse täiendkoolitusel, mille käigus saab kätt proovida oma ärimudeli arendamisel.

Mooduli läbimisel saab teadmised, mis on vajalikud ettevõtte loomiseks ja/või juhtimiseks. Peateemadeks on ettevõtluskeskkond, turundus, finantsid ja ettevõtlusega alustamine. Kogu koolituse jooksul toimub töö neljaliikmelistes rühmades, st. iga rühm arendab omaenda ärimudelit ja –plaani. Kuna koolitus toimub erialade üleselt, on see suurepärane võimalus teha tutvust ka teiste erialade õpilastega ning leida tulevasi koostööpartnereid. 

Ettevõtlikkusega alustame  21. oktoobril ning valmis ärimudelitega lõpetame 18. märtsil. Loengud toimuvad üle nädala, laupäeviti, ajavahemikus 10:00 kuni 14:00. Teekonda ettevõtlusmaailma juhivad mentorid Rain Veetõusme, Valdo Vokksepp ja Indrek Jänes. Koolituse lõpus väljastame tunnistuse, mis tõendab, et oled 6 EKAPi väärtuses ennast täiendavalt koolitanud. 

Kuna koolitusel on kohtade arv piiratud, siis pääsevad õpperühma 32 esimesena registreerunut, hilisemad registreerujad lisatakse ootenimekirja. Anname kõigile huvilistele teada e-posti teel, kas nad pääsesid koolitusele. Kursuse avamiseks on vajalik vähemalt 24 huvilise olemasolu.  Registreeruda saab siin: https://goo.gl/forms/S0cPSIEfsd30iIJ8 Ettevõtluse täiendkoolituse puhul on tegemist pilootprojektiga, mida arendame koostöös teiste koolidega ettevõtlusõppe programmi raames. Piloteeritavast projektist võib tulevikus kujuneda kutsekoolide õppekavade kohustuslik osa. Seega on Sinu tagasiside piloteeritava projekti kohta oluline.  

 
Loe ettevõtlusõppe programmi kohta lähemalt siit: http://ettevotlusope.edu.ee/ .
 15.09.2017 08:52


Tagasi