Uudis

Sekretärid käisid Eesti Energias

Neljapäeval, 6. aprillil külastasid sekretäri eriala esmakursuslased Eesti Energia peakontorit, kus tutvustati neile sealset maja, tööruume, koosolekuruumide korrust ning konverentsitehnikat. 

Õpilasi võttis vastu osakonna juhataja Kaire Karp, kelle meeskonnas töötab täna lausa kolm Tallinna Majanduskooliga seotud sekretäri või assistenti. Üheskoos arutati sekretäritöö mitmetahulisuse üle ning toodi välja olulised oskused: koosolekute korraldus, protokollimine, võõrkeelteoskus, hea suhtlemisoskus ja suuta kaasa minna muudatustega ning valmisolek muutuvateks olukordadeks. 

Õpilastele meeldis eriti Eesti Energia moodne kontor koos "avatud nurkadega", kus saab teha mõttetööd nii üksi kui kolleegidega. Samuti meeldis neile kindel organisatsiooni jaotus, mida oli näha ka juba majaplaanist ning korruste jaotusest. Sekretäriõpilased tõid välja, et sellised ettevõtete külastused on toredaks vahelduseks auditoorsele tööle. 

Õpperühm SR169, õpetaja Janne Kerdo06.04.2017 15:09


Tagasi