Uudis

2016/2017. õppeaasta algus

Päevase õppe õpperühmadel algab õppetöö 5. septembril vastavalt tunniplaanile. Tunniplaaniga on võimalik tutvuda õppeinfosüsteemis (ÕIS) järgneval aadressil: https://tmk.ois.ee/timetable Tunniplaaniga tutvumiseks pole tarvis ÕIS-i sisse logida. Rühma lahtrisse tuleb sisestada oma rühma lühend, näiteks RP16.
Esimese kursuse päevase õppe õpperühmade lühendid:
- raamatupidaja - RP16 või RP164 (osalise vene õppekeelega),
- õigusassistent - OT16,
- ärikorralduse spetsialist - AK16, AK164 (osalise vene õppekeelega)
- turundusspetsialist - TU16.

 

Õhtuse õppe õpperühmadel algab õppetöö vastavalt tunniplaanile 5. septembril. Tunniplaan avaldatakse hiljemalt 1. septembril ÕIS-is (https://tmk.ois.ee/timetable). Rühma lahtrisse tuleb sisestada oma rühma lühend, näiteks RP168.
Esimese kursuse õhtuse õppe õpperühmade lühendid:
- raamatupidaja - RP168,
- ärikorralduse spetsialist - AK168
- personalispetsialist - PT168

 

Sessioonõppe õpperühmade õppetöö toimub vastavalt kinnitatud sessioonide graafikule ja tunniplaan avaldatakse nädal enne õppesessiooni algust ÕIS-is (https://tmk.ois.ee/timetable).
Esimese kursuse sessioonõppe õpperühmade lühendid:
- raamatupidaja - RP169 või RP165 (osalise vene õppekeelega)
- sekretär - SR169,
- õigusassistent - OT169,
- väikeettevõtja - VE169 või VE165 (osalise vene õppekeelega),
- kvaliteedispetsialist - KV169,
- sotsiaalmeedia spetsialist - MS169 või MS165 (osalise vene õppekeelega),
- turundusspetsialisti - TU169 või TU165 (osalise vene õppekeelega),
- maksuspetsialist - MA169,
- kindlustusspetsialist - KI169,
- projektijuhi assistent - PJ169.

- ärikorralduse spetsialist - AK165 (osalise vene õppekeelega)  

 

 

 

 

 

Kõikidel esimese kursuse õpperühmadel on esimesel õppetöö nädalal infotund, mis on kõigile kohustuslik. Infotunni toimumise aja leiate tunniplaanist. Infotunnis räägitakse õppeinfosüsteemi (ÕIS) kasutajakontode aktiveerimisest, kooli e-posti aadressi kasutamisest ja paljust muust.

 

Esimese kursuse õpilased esitavad õppeosakonda:
- isikutunnistuse või passi koopia;
- 1 foto 3 x 4 cm;
- keskharidust tõendava dokumendi originaali või kinnitatud koopia (väljaspool Eesti Vabariiki välja antud dokumendi notariaalselt kinnitatud ärakirja ja notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlke), originaali korral kinnitab koopia ka kooli vastuvõtukomisjoni töötaja;
- abielutunnistuse või nimemuutmistunnistuse ärakirja (kui passis ja lõputunnistusel on erinevad nimed).
 18.08.2016 15:08


Tagasi