Uudis

1. augustist on Tallinna Majanduskooli direktor Triin Laasi

1. augustist asus Tallina Majanduskooli direktorina tööle Triin Laasi.  

Triin Laasi omab töökogemust koolijuhina nii kutse- kui kõrghariduse tasemel, olles töötanud Haapsalu KUtsehariduskeskuse ja Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži direktorina.

Aastatel 2009-2012 on Triin Laasi rahvusvahelise eksperdina nõustanud Põhja-Küprose Türgi Vabariigi kutsehariduse arengukava koostamist ning aidanud kaasa sealse õpipoisiõppe süsteemi väljaarendamisele. Samuti omab Triin Laasi kogemust nii riiklike kui rahvusvaheliste kutse- ja kõrghariduse valdkonna arendusprojektide juhina.

Direktorina peab Triin Laasi Tallinna Majanduskooli juhtimisel ja arendamisel oluliseks õppijakesksust, personali ja õppijate vahelise vastastikusel austusel põhineva koostöö ning tööelu arenguid järgiva tänapäevase õppeprotsessi ülesehitamist.

Triin Laasi on omandanud bakalaureuse kraadi Tartu Ülikool kasvatusteaduste õppekaval ning magistrikraadi Tallina Tehnikaülikooli haldusjuhtimise õppekaval.

Tallinna Majanduskooli pikaajaline (alates 1992) direktor Raivo Täht siirdus väljateenitud puhkusele.
 10.08.2016 12:24


Tagasi