Uudis

Tallinna Majanduskooli praktikandid Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses

Tallinna Majanduskooli kaks turundusspetsialisti eriala õpilast Raiko Kaldoja (TU14) ja Ott Uusmaa (TU15) viibisid 25.04- 20.05 praktikal Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses. Kevadel pöördus Tallinna Majanduskooli poole Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, kellel on käimas sotsiaalprojekt „Mina töötan“, mille raames valmistatakse toredaid paberkotikesi ja kes vajasid appi turunduslike ideedega praktikante selle projekti turundamiseks.

Paberkottide valmistamise projektiga alustati 2014. aasta märtsis Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse Varre üksuses, tänaseks valmistatakse paberkotte kuues Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse sotsiaalmajutus- ja resotsialiseerimisüksuses. Projekti eesmärgiks on, et kõik resotsialiseerimisteenust kasutavad tööl mitte käivate Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse kliendid oleks kaasatud vabatahtliku tööga.

Praktika raames külastasid praktikandid kahte erinevat Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse üksust, kus „Mina töötan“ projekti raames paberkotte valmistati ja veenduti, et projekt on täiesti toimiv ja paljud kliendid on leidnud endale vaba aja sisustamiseks uue meelepärase tegevuse. Oli näha, et vabatahtlik töö valmistab enamusele tegemisrõõmu ja nii on võimalik inimesed omavahel suhtlema panna.

See andis kinnitust, et „Mina töötan“ projekt on klientidele väga vajalik ja muutis praktikantide eelarvamust asutuse klientidest. Sellest lähtuvalt koostasid praktikandid turundusplaani, kus tõid välja omapoolsed ettepanekud asutuse kodulehe ja facebook`i paranduseks ning turundusideed projekti „Mina töötan“ paremaks turundamiseks. Koostatud turundusplaani esitleti kvaliteedikoosolekul Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse juhtkonnale. Asutuse juhtkond võtab esitatud ettepanekud põhjalikumalt arutusele veel enne suve, et neid ellu rakendada.

Raiko ja Ott on veendumusel: „Antud praktika andis meile palju uusi kogemusi ja avardas meie silmaringi sotsiaalvaldkonnast ning lükkas ümber meie eelnevad eelarvamused koduta inimeste suhtes.“

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus on oma tegevusvaldkonnas suunda näitav sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise keskus, mille tegevus vastab Euroopa parimatele praktikatele.

Koostajad: Raiko Kaldoja ja Ott Uusmaa20.05.2016 11:10


Tagasi