Töö- ja puhkeajast ning töötasust asjalikult ja aktuaalselt

Toimumisaeg: 11.05.2018-19.05.2018

Õppekava maht:  32 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Sihtgrupp: Väikeettevõtjad, kes soovivad korraldada ise oma ettevõtte/äriühingu raamatupidamise ja maksuarvestuse töötasu vaates  või soovivad protsesside juhtimiseks omandada detailsema ülevaate töötasu õiguslikust ja raamatupidamislikust taustast

Koolituse hind: 370 EUR/osaleja (käibemaks ei lisandu).
Hind sisaldab täismahus põhiprogrammi koolitusi, koolitusmaterjale ja kohvipause

Registreeru siin


Õppija:

  • teab töö- ja puhkeaja ning puhkuste korraldamise aluseid ja viise;
  • tunneb töötasu õiguslikke põhimõtteid;
  • korraldab töötasu arvestamise lähtudes õigusaktidest;
  • korraldab tööandja muude rahaliste (lähetuskulud, puhkusetasu, miinimumtasu, valveajatasu vms) kohustuste arvestamise lähtudes õigusaktidest;
  • korraldab erisoodustuse kulude maksuarvestuse lähtudes õigusaktidest;
  • täidab maksudeklaratsioonid TSD-  lisa 1 ja 4

Ajakava

Kuupäev

Kellaaeg

Teema

Õppejõud

11.05.2018

 

09.00-12.15

Tööleping vs. VÕS-lepingud (lühiülevaade);

Töötasu, töö- ja puhekaja, hüvede jt. töölepingu tingimuste ülevaade

Hille Raud

12.45-16.00

Töötasu arvestamine ja maksustamine;

Haigushüvitise ja puhkusetasu arvestamine ja maksustamine;

Maksuvaba tulu arvestamine ühes kuus

 

Janek Keskküla

12.05.2018

 

09.00-12.15

Töö- ja puhekaja korraldus (mh. kui paindlik on eesti tööõigus tööaja korraldamise vajaduste vaates; osaajaga töötamine, summeeritud tööaeg)

Töötasu õiguslik taust  (mh. töötasu töö mitteandmisel;  töömittetegemisel, ületunnitasu, jm.); töötaja vastutus → seosed töötasuga

Hille Raud

12.45-16.00

Maksuvaba tulu arvestamine aastas kõikide tulude lõikes;

Maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 täitmine

Janek Keskküla

18.05.2018

 

09.00-12.15

Kaasusõpe: töötasu praktilised situatsioonid

Hille Raud

12.45-16.00

Erisoodustused töötajatele ja nende maksustamine

Janek Keskküla

19.05.2018

 

09.00-12.15

Kaasusõpe: töö- ja puhekaja praktilised situatsioonid

Hille Raud

12.45-16.00

Erisoodustused töötajatele ja nende maksustamine

Maksudeklaratsiooni TSD lisa 4 täitmine

Janek Keskküla


 


Registreerumine

Täida registreerumisvorm siin.

Osalejate miinumumarv on 10 ja maksimumarv on 30. 


Lisainfot täienduskoolituste kohta saab: 

Svea Üksküla

Täienduskoolituste spetsialist 

e-post: svea.ykskyla[ät]tmk.edu.ee

Telefon: 650 7854