Tasuta koolitused

Tallinna Majanduskoolis toimuvad ka 2018. aastal  täienduskoolitused täiskasvanutele Euroopa Sotsiaalfondi programmi " Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine" raames. Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ning need on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.

Täienduskoolituse riiklik koolitustellimus on suunatud täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad kaasajastamist. Tasuta kursused tagavad ligipääsu koolitusele olenemata inimese majanduslikust olukorrast või haridustasemest. Eelkõige on tasuta kursustele oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad. Tasuta kursused võimaldavad üle 50aastastel uuendada ning täiendada oma teadmisi, oskusi ja hoiakuid

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud). Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Selle poolaasta kursustele registreerimine algab pärast 20. jaanuari!

Kui Te olete registreerunud, siis tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti ja registreerumine ei taga Teie automaatset õppegruppi arvamist. Teiega võetakse hiljemalt kümme päeva enne kursuse algust ühendust ja teavitatakse gruppi pääsemisest. Ka gruppi mittepääsemisel saate vastava teate.

Ühe õppeaasta jooksul saab osaleda kuni kahel tasuta kursusel. Vabade kohtade olemasolul on võimalik osaleda ka rohkematel kursustel.

Täiendav info: Svea Üksküla, 650 7854, svea[at]tmk.edu.ee

Esialgne nimekiri 2018. aastal toimuvatest kursustest (täpne nimekiri ja I poolaasta kursuste toimumise ajad avalikustatakse pärast 20. jaanuari):

Kursuse nimetus Kursuse maht Õppekeel

Ettevõtlus ja äriplaani koostamine 2 kursust

36 tundi eesti
Ettevõtlus ja äriplaani koostamine 2 kursust 36 tundi vene
Turunduse baaskursus väikeettevõtjale 2 kursust 60 tundi eesti
Turunduse baaskursus väikeettevõtjale 2 kursust 60 tundi vene
Logistika protsesside juhtimine väikeettevõttes 64 tundi eesti
Finantsjuhtimine ja majandusarvestus väikeettevõtjale 2 kursust 80 tundi eesti
Finantsjuhtimine ja majandusarvestus väikeettevõtjale 2 kursust 80 tundi vene

Müügitegevuse ja klienditeeninduse korraldamine 2 kursust

36 tundi eesti
Raamatupidaja 5. taseme kutseeksami ettevalmistuskursus 80 tundi eesti
Väikeettevõtja raamatupidamine arvutil 5 kursust 32 tundi eesti
Erialane vene keel 2 kursust 60 tundi eesti
Suhtlemisoskuste arendamine 40 tundi eesti
Bürootöötaja koolitus 2 koolitust 44 tundi eesti

Dokumenditöö korraldamine väikeettevõttes 2 kursust

24 tundi eesti

Excel edasijõudnutele 2 kursust

28 tundi eesti

Excel edasijõudnutele 2 kursust

28 tundi vene
Makrode loomine ja VBA kasutamine MS Excelis  20 tundi eesti

Veebilehtede loomine ja veebilehestike haldamine 2 kursust

32 tundi eesti
Ühistöövahendite ja teenuste kasutamine Google´is 2 kursust 24 tundi eesti