Täienduskoolitused

Tallinna Majanduskoolis toimuvad ka 2017. aastal  täienduskoolitused täiskasvanutele Euroopa Sotsiaalfondi programmi " Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine" raames. Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ning need on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.

Täienduskoolituse riiklik koolitustellimus on suunatud täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad kaasajastamist. Tasuta kursused tagavad ligipääsu koolitusele olenemata inimese majanduslikust olukorrast või haridustasemest.  Eelkõige on tasuta kursustele oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad. Tasuta kursused võimaldavad üle 50aastastel uuendada ning täiendada oma teadmisi, oskusi ja hoiakuid

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud). Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Kursustele registreerimiseks tuleb täita avaldus. Sügissemestril toimuvatele kursustele alustame avalduste vastuvõttu 21. augustil!

Kursustele registreerimiseks tuleb täita avaldus (iga kursuse kohta, millel soovite osaleda tuleb täita eraldi avaldus). Kui Te olete registreerunud, siis tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti ja registreerumine ei taga Teie automaatset õppegruppi arvamist. Ühe õppeaasta jooksul saab osaleda kuni kahel tasuta kursusel. Vabade kohtade olemasolul on võimalik osaleda ka rohkematel kursustel.

Täiendav info: Elen Raudsepp, 650 7873, elen.raudsepp[at]tmk.edu.ee

2017. aasta sügissemestril toimuvad kursused:

Kursuse nimetus Kursuse maht Õppekeel
Erialane vene keel 60 tundi eesti
Dokumenditöö korraldamine väikeettevõttes 24 tundi eesti
Ettevõtlus ja äriplaani koostamine 36 tundi eesti
Ettevõtlus ja äriplaani koostamine 36 tundi vene
Müügitegevuse ja klienditeeninduse korraldamine 36 tundi eesti
Tööalase arvutikasutuse algkursus vanusele 50+ 40 tundi vene
Excel edasijõudnutele 28 tundi eesti
Excel edasijõudnutele 28 tundi vene
Turunduse baaskursus väikeettevõtjale 60 tundi eesti
Turunduse baaskursus väikeettevõtjale 60 tundi vene
Finantsjuhtimine ja majandusarvestus väikeettevõtjale 80 tundi eesti
Finantsjuhtimine ja majandusarvestus väikeettevõtjale 80 tundi vene
Lepingulised suhted väikeettevõttes 40 tundi eesti
Lepingulised suhted väikeettevõttes 40 tundi vene
Muudatused raamatupidamises ja maksunduses 60 tundi eesti

Väikeettevõtja raamatupidamine arvutil

avatakse kaks gruppi

32 tundi eesti
Bürootöötaja koolitus 45 tundi eesti