Sotsiaalmeedia spetsialist

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppekava tase: 5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)

Statsionaarne õpe: õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile E-N ajavahemikul 15:00-20:30

 

Õppetöö toimub ka vene keeles (vene õppekeelega rühmas toimub õppetöö 60% ulatuses eesti keeles)


Turundusmaailmas asendamatu from Tallinna Majanduskool / Tallinn on Vimeo.

Sotsiaalmeedia spetsialistina meeldib Sulle jutustada lugusid, mis loevad.

 

Majanduskoolis õpid Sa nägema Facebooki ja Instagrami kui turunduskanalit, mis lisaks like-dele ka reaalselt raha sisse toob. Õpid kirjutama lugusid, mis köidavad inimesi ja tead, mida tahavad näha ettevõtte sihtrühmad.  Õpetame Sulle, kuidas meeletutest infokogumitest selekteerida välja oluline ja seda oma tarbeks ära kasutada. Peagi oskad kasutada Photoshopi, et kujundada pilkupüüdvaid postitusi ning töötled ise videoklippe.

Peale kooli leiad tööd erinevates sektorites tegutsevates organisatsioonides. Sinu tööks on erinevate võrgustike (näiteks Facebook, blogid jms) juhtimine ja strateegiline arendamine. Sotsiaalmeedia spetsialistina oskad koguda andmeid ning nende põhjal koostada analüüse ja suunata tegevusi.  Sa oskad mõelda väljaspool kasti ning tegutseda kiiremalt kui konkurendid.


Õppekava moodulid: 

 •  karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • turundusotsuste elluviimine
 • e-turunduskommunikatsiooni juhtimine
 •  sotsiaalmeediakanalite haldamine
 • andmete kogumine ja analüüsimine.

Valikõpingud: 

 • fotograafia
 • andmebaaside loomine
 • pilvetehnoloogiad
 • erialane inglise keel
 • nõustamine (klienditeenindus, meeskonna juhtimine)

Õppeajast veerand  on praktika töökeskkonnas.

EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi ehk üks nädal õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumisel arvestatakse sisseastumistesti ja vestluse tulemust.

*Kellel ei ole emakeele riigieksam sooritatud, saab selle teha kohapeal. Kõrgharidusega isik emakeele riigieksamit sooritama ei pea.

Sisseastumistest koosneb kahest osast:
 • valikvastustega üldteadmiste test (silmaring, sõnavara, matemaatika ja ruumiline mõtlemine)
 • inglise keele valikvastustega test.

Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsioon