Sisseastumiskatsed

Sisseastumiskatsed toimuvad 01.08-15.08.2017

Sisseastumise ajakava leiab siit

Vastuvõtt toimub

  • statsionaarsesse õppesse (päevane õpe) riigieksami (vt vastuvõtueeskirja punkt 2.1.), sisseastumistesti, õppepäeva (ainult õigusassistendi ja väikeettevõtja õppekavale kandideerimisel) ning vestluse alusel.
  • mittestatsionaarsesse õppesse (õhtune ja sessioonõpe) sisseastumistesti, õppepäeva (väikeettevõtja ja õigusassistendi õppekavale kandideerimisel) ning vestluse alusel.
 
Sisseastumistest koosneb enamikel erialadel kahest osast:
  • valikvastustega üldteadmiste test (silmaring, sõnavara, matemaatika ja ruumiline mõtlemine),
  • inglise keele valikvastustega test.
Järgmistele erialadele kandideerimisel toimub lisaks eelnevale ka vene keele test, need erialad on:
  • kliendinõustaja pangas,
  • kindlustusspetsialist,
  • kvaliteedispetsialist,
  • personalispetsialist,
  • sekretär,
  • õigusassistent.
Nendel erialadel peab õpilaskandidaat oskama vene keelt vähemalt algtasemel.