Sekretär

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppekava tase: 5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)

Sessioonõpe: kord kuus teisipäevast laupäevani, iga 3-4 nädala tagant

NB! Õpingute alustamiseks on vajalik vene keele oskus vähemalt algtasemel (A2). 


Asjaajajana asendamatu! from Tallinna Majanduskool / Tallinn on Vimeo.

Sekretärina saab Sinust organisatsiooni süda – Sa tunned organisatsiooni ja selle toimimispõhimõtteid suurepäraselt.

Majanduskoolis õpid Sa dokumendi- ja arhiivitöö korraldust organisatsioonis. Lisaks õpid tundma ka organisatsiooni suhte- ja reisikorraldust. Sinust saab väärtuslik abi personalispetsialistidele ja raamatupidajatele. Sekretärina oskad hea suhtlejana toime tulla erinevate inimeste ja olukordadega.

Peale kooli lõpetamist saad töötada erinevates organisatsioonides sekretärina. Sinust saab organisatsiooni nägu, ehk see, keda kliendid harilikult esimesena näevad ning kelle poole kolleegid murega pöörduvad. Sinu süsteemsus dokumentidega loob organisatsioonis korda. 


Õppekava moodulid: 

 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • dokumentide haldamine 
 • arhiivitöö korraldamine
 • organisatsiooni töökorraldus
 • organisatsiooni suhtekorraldus 

Valikõpingud

 • terviseedendus
 • ettevõtlusõpe
 • kultuurilugu
 • ilukiri ja graafiline disain
 • organisatsioonikäitumine
 • soome keele kasutamine A2 või B1 tasemel sekretäri tööalases tegevuses ja suhtluses
 • veebilehtede haldamine ja kujundamine

Õppeajast ¼ on praktika töökeskkonnas

EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Õppekava rakenduskava 2017. aastal alustavale rühmale ja 2016. aastal alustanud õpperühmale (SR169).

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumine

Avaldusi saab esitada alates 2. juulist nii Majanduskoolis kohapeal kui vastuvõtuportaalis sais.ee. Sekretäri erialale võtame vastu 30 õppijat. 

Sekretäri erialale toimuvad vastuvõtuvestlused ja õppetöökorralduse tutvustus 3. augustil. Õppekorralduse tutvustus toimub kell 09.00 aulas ning kell 10.00 algavad vastuvõtuvestlused ruumis B309. Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni. Sekretäride vestlusel osalevad ka inglise ja vene keele õpetajad, kes hindavad õpilase keeleoskusi. 


 

Seotud uudised: