Kutsemeistrivõistlused

Ärinduse õppetooli kutsemeistrivõistlused Tallinna Majanduskoolis

Kutsemeistrivõistluste VÕISTLUSJUHEND

I Kutsemeistrivõistluse korraldamise põhimõtted

1. Kutsemeistrivõistluse (edaspidi võistluse) eesmärk välja selgitada Tallinna Majanduskooli võistkond, kes esindab kooli vabariiklikul kutsemeistrivõistlusel, mis leiab aset 3. – 4. mai 2018 „Noore Meistri„ ürituse raames. Tulenevalt „Noor Meister“ reeglistikule saavad vabariiklikul võistlustel esindada kooli õpilased, kes ei ole võistluse toimumise aastal vanemad kui 26 aastat. 
Siiski kutsume osalema kõiki TMK ärinduse õppetooli rühmade võistkondi sõltumata vanusest, sest koos midagi korda saata on tore ja osalemine kooli võistlusel annab väärt kogemuse.
2. Võistluse korraldajaks on Tallinna Majanduskooli ärinduse õppetool. 
3. Võistluse toimumisaeg 21. veebruar 2018. a. Tallinna Majanduskoolis (A.H.Tammsaare tee 147, Tallinn). 
4. Võistlusel võivad osaleda  Tallinna Majanduskooli I ja II kursuse ärikorralduse spetsialisti, väikeettevõtja, turundusspetsialisti ja sotsiaalmeedia spetsialisti õppekavadel õppivad õpilased. Iga õpperühm võib registreerida võistlusele maksimaalselt 2 neljaliikmelist võistkonda. Võistlusele saab registreeruda järgmisel lingil: 
https://goo.gl/ROKxf5 
5. Võistlus koosneb kahest osast: teoreetiliste teadmiste test (viktoriin) ja kohapeal antud loovülesande lahendamine ning selle esitlemine. 
6. Kutsevõistluse hindamiskomisjoni koosseisu kuuluvad Tallinna Majanduskooli esindajad ja koostööpartnerid.
 

II Võistluse läbiviimine ja tulemuste hindamine 

7. Viktoriini küsimused ja ülesanded on järgmiste valdkondade kohta: 
a) Majandusõpetus 
b) Õigusõpetus 
c) Raamatupidamise alused, majandusarvestus ja maksundus 
d) Turundus 
e) Organisatsioon ja juhtimine. 
f) Inglise keel
g) Ettevõtlus
8. Mobiiltelefonide ja sülearvutite kasutamine viktoriini ajal ei ole lubatud. 
9. Viktoriini küsimused koostatakse Tallinna Majanduskooli õpetajate koostööna ning viktoriini kestvuseks on ca 1 h. Viktoriinis on kuni 30 küsimust , kus sõltuvalt küsimuse keerukusest võib saada 1 kuni 3 punkti . 
10. Viktoriini eest maksimaalne tulemus on 30 punkti I kohale, II kohale 29 punkti ning niimoodi liigutakse kuni viimase kohani. Võistkondade tulemused punktides korrutatakse läbi võistluse teooria ülesannete osakaaluga, mis moodustab kogu võistluse lõpptulemusest 40% ning saadud punktid märgitakse koondtabelisse . 
 
Näide: 
Võistkond X kogus kokku kõikide viktoriini küsimuste peale kõige rohkem punkte ehk teenis seega esimese koha. Võistkond X saab seega esikoha eest kirja 30 punkti (märgitakse tabelisse), mis omakorda korrutatakse läbi osakaaluga, st 40%-ga. Seega kokkuvõttes saab teooria osast X võistkond 30 punkti * 40% ehk 12 punkti. 
11. Kohapeal antav loovülesanne koostatakse Tallinna Majanduskooli koostööpartneri poolt. Kõik ülesande sooritamiseks vajaminev on võistlejatel kättesaadav Tallinna Majanduskoolis. Ülesande tulemust tuleb igal võistkonnal presenteerida žüriile, mille moodustavad Tallinna Majanduskooli ja koostööpartneri esindajad. 
12. Ettekande pikkus on maksimaalselt 7 min, iga ületatud minut annab ühe miinuspunkti. Žüriiliikmete küsimustele vastamiseks planeeritud aeg on umbes 8 min. 
13. Enne ülesande lahendamist loositakse välja ülesande lahenduse esitlusjärjekord. Järgnevate võistkondade lahendusi saavad jälgida vaid need võistkonnad, kes on oma ettekande žüriile juba ära teinud. Seega näiteks viimasena esitlust läbiviiv võistkonda ei näe ühegi eelmise võistkonna esitlust. Kõikide võistkondade esitlused on hiljem järelvaadatavad.
14. Kui hindamiskomisjonil tekivad lõpliku tulemuse osas erimeelsused, siis lõppsõna jääb koostööpartneri esindajale. 
15. Loovülesande hindamise aluseks võetakse tulemuse aktuaalsust, probleempüsitusele vastavust, innovaatilisust, teostatavust, tasuvuse tõenäosust, humoorikust, ettekande atraktiivsust, ettekande ajalimiidi jälgimist (iga ületatud minut annab ühe miinuspunkti). Ülesande lahendus ja selle esitlus annab maksimaalselt esimesele kohale 30 punkti; teisele kohale 29 punkti; III koht 28 punkti jne, kuni jõutakse lõpuni, kus 28-le kohale jäänud võistkond saab 1 punkti. Seejärel tuleb punktid läbi korrutada loovülesande osakaaluga ehk 60%-ga . 
16. Võistluse võitja on kogunud kahest võistluse valdkonnast kokku kõige enam punkte. Võrdse tulemuse korral arvestatakse eri osades saadud paremusjärjestust.
17. Orienteeruv ajakava 21.02.2018 (ajakavas võib tulla muudatusi sõltuvalt  osalevate rühmade arvust)
1. 8.30-9.00 Saabumine
2. 9.00-10.00 Viktoriin I osa
3. 10.15-10.30 Loovülesande tutvustus
4. 10.30-12.30 Loovülesande lahendamine
5. 12.30-13.00 Lõuna
6. 13.00-18.00 Loovülesande lahenduste esitlus
7. 18.00-19.00 Kokkuvõtete tegemine ja tulemuste teatamine
 
Majanduskoolil on õigus teha muudatusi viktoriini küsimuste valdkondade ning punktiarvestuse loogika osas.