Kooli nõunike kogu

Esimees:

Siim Sarapuu - Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa Harjumaa osakonna juhataja
 

Aseesimees:

Sirje Orvet - Eesti Juhi Abi Ühingu esindaja, Tallinna Tehnikaülikooli Sotsiaalteaduskonna Tööstuspsühholoogia Instituudi projektijuht

Liikmed:

Tõnis Blank - Eesti Raamatupidajate Kogu esindaja

Jüri Heinla -  MTÜ Eesti Juristide Liidu esindaja, MTÜ Eesti Juristide Liidu president, Justiitsministeeriumi Riigi Teataja talituse juhataja

Kersti Kracht - Eesti Väike-ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni esindaja, Eesti Väike- ja Keskmise Ettevõtjate Assotsiatsiooni president ja juhatuse liige

Evelyn Liivamägi - Maksu- ja Tolliameti esindaja, maksude osakonna juhataja

Lily Loidap - Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja, Pragent OÜ juhatuse liige

Mati Nõmmiste - Audiitorkogu esindaja, Audiitorkogu juhatuse liige, vandeaudiitor

Ene Olle - Eesti  Personalijuhtimise  Ühingu PARE esindaja, PARE tegevjuht

Andres Pajula -  Tallinna Linnavalitsuse esindaja, Tallinna Haridusameti juhataja

Teet Tiko - Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus-ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna  asejuhataja