Kohtuistungi sekretär (vastuvõttu ei toimu)

Alates 2016/2017. õppeaastast toimub vastuvõtt ÕIGUSASSISTENDI õppekaval, loe õppekava kohta lähemalt siit.


õppeaeg 2 aastat

õppekava maht 120 EKAP

5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)


Kohtuistungisekretäriks on võimalik õppida mittestatsionaarses õppes (sessioonõpe, õppetöö toimub kaks korda kuus neljapäevast laupäevani).


Kohtuistungisekretär on spetsialist, kellel on juriidilised baasteadmised tsiviil-, haldus-, karistus- ja tööõigusest. Samuti teadmised üldisest sekretäritööst, arvestades kohtuistungisekretäri töö omapära.

Kohtuistungi sekretär abistab kohtunikku kohtumenetluse asjaajamise korraldamisel ja võtab osa seaduses ettenähtud korras haldusasjade läbivaatamisest kohtuistungitel ning väljastab nendes asjades menetlusdokumente.

Õppeajast ¼ on praktika töökeskkonnas.

Õppekava tutvustus:
Moodul: Karjääri planeerimine ja ettevõtlus (5 EKAP)
Mooduli raames läbitavad teemad:
•    Karjääri planeerimine, suhtlemise alused
•    Majandus ja ettevõtlus
•    Töötervishoid ja tööohutus

Moodul: Dokumentide haldamine  (31 EKAP, sh praktika 5 EKAP)
Mooduli raames läbitavad teemad:
•    Arvutikiri
•    Arvutiõpe
•    Keelekultuur, õiguskeel
•    Kutse-eetika
•    Dokumendi- ja arhiivihaldus I
•    Dokumendi- ja arhiivihaldus II (asjaajamine kohtus)
•    Infosüsteemid
•    Ametkondlik käitumiskultuur
•    Organisatsioonikultuur
•    Kohtuinfosüsteemide praktika

Moodul: Kohtuistungite ettevalmistamine (23 EKAP, sh praktika 10 EKAP)
Mooduli raames läbitavad teemad:
•    Sissejuhatus õigusesse
•    EV õiguskaitsesüsteemid
•    Riigiõigus
•    Riigi ja õiguse teooria
•    Euroopa Liidu õiguse alused
•    Tutvumispraktika kohtus

Moodul: Menetlusprotsessi toimingud (43 EKAP, sh praktika 15 EKAP)
Mooduli raames läbitavad teemad:
•    Asjaõigus
•    Haldusõigus, haldusmenetluse läbiviimine
•    Isikuandmete kaitse ja töötlemine
•    Karistusõigus
•    Maksuõigus
•    Perekonna- ja pärimisõigus
•    Tööõigus, avalik teenistus
•    Võlaõigus
•    Ühinguõigus
•    Kohtumenetlus
•    Kohtuistungi sekretäri praktika

Moodul: Valikmoodulid (18 EKAP)
Mooduli raames valitavad teemad (vene keel ja inglise keel kohustuslik):
•    Notariaaltoimingud
•    Maksejõuetusmenetlus
•    Kriminaalmenetlustaktika
•    Tsiviiltäitemenetlus
•    Retoorika
•    Vene keel kasutamine A2 tasemel õigusvaldkonna alases tegevuses ja suhtluses
•    Vene keel kasutamine B1 tasemel õigusvaldkonna alases tegevuses ja suhtluses
•    Inglise keele kasutamine A2 tasemel õigusvaldkonna alases tegevuses ja suhtluses
•    Inglise keele kasutamine B1 tasemel õigusvaldkonna alases tegevuses ja suhtluses

Õppekava rakenduskava.


EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.


Sisseastumisel arvestatakse sisseastumistesti ja vestluse tulemust.