Erasmus+ õpiränne

Õpiränne kutsehariduses

Õpilaste ettevõtte praktika Euroopas (01.06.2015-31.05.2017)

Kutsehariduses tähtsustatakse üha enam praktikat ja praktikal õppimist. Praktika annab õppijatele võimaluse mõista töökeskkonnas toimuvat, parandada oma võtmeoskusi, nt suhtlemis- ja probleemilahenduse, koostöö-, ja juhtimis- ja õppimisoskusi, ning luua paremad seosed koolis õpitu ja töömaailma vahel.

Projekti eesmärk on pakkuda praktika võimalust mõne teise Euroopa riigi ettevõttes, et õpilastel tekiks võimalus võrrelda ettevõtteid ja nende toimimist erinevates riikides. Projekti käigus toimuvad õpiränded kahe õppeaasta jooksul 30 õpilasele 4 erinevasse riiki: Saksamaale, Suurbritanniasse, Hispaaniasse ja Maltale. Praktika kestus Saksamaal on 3 nädalat, teistes riikides 4 nädalat. Tulenevalt õppekavadest, praktika eesmärkidest, töökeskkonnas omandatavatest teadmistest ja oskustest ning partnerorganisatsioonide võimalustest praktikaettevõtete leidmisel saavad õpirändes osaleda kõikidel õppekavadel õppivad õpilased.

2015/2016. õppeaastal osalesid õpirändes Saksamaale, Suurbritanniasse ja Maltale 14 õpilast: Karin-Liis Tambaum (TU14), Roosi Arula (RP149), Kelly Arumäe (RP149), Anneken Alus (TU14), Aire Ahven (AK148), Janet Kukk (TU14), Ksenia Kotenko (TU144), Brenda Tõrmalehtö (PA14), Maret Tamm (JU14), Monika Luhila (JU14), Sirje Soo (TU14), Sigrid Ojavee (TU149), Helina Haponen (PT148), Kristina Dapkevitšus (PT148).

2016/2017. õppeaastal on võimalik sooritada praktikat 3 riigis: Saksamaal, Suurbritannias ja Hispaanias. Praktika kestus Saksamaal on 3 nädalat, teistes riikides 4 nädalat. Välispraktika toimub ajavahemikul 20.03.-20.05.2017 ning kõikidele ühte riiki suunduvatele õppijatele leitakse ühine aeg.
Kõigis riikides on koolil partnerorganisatsioonid, kes lähtuvalt väljavalitud õpilaste erialast, aitavad leida ettevõtted praktika sooritamiseks.
Saksamaale on 3 kohta ja linn/piirkond - Villingen-Schwenningen, Suurbritanniasse 5 kohta ja ollakse Portsmouthis ning Hispaanias 8 kohta, linn/piirkond Cordoba.
Suurbritanniasse saavad kandideerida ärikorralduse spetsialisti, turundusspetsialisti, projektijuhi assistendi sekretäri, väikeettevõtja ja sotsiaalmeedia eriala õpilased. Teistesse riikidesse kandideerimisel erialaseid piiranguid pole, aga vajalik mõningane keeleoskus või siis valmisolek osaleda ettevalmistaval keelekursusel.

Kui tahad minna välispraktikale, saada
        - sooviavaldus ja
        - inglisekeelne Europassi CV koos kaaskirjaga (cover letter) (vormid ja selgitused täitmiseks leiate https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae)  
aadressile elen.raudsepp@tmk.edu.ee 8.12.2016, hiljemalt kell 23:59.
CV kaaskirjas kirjuta inglise keeles, miks soovid välispraktikal osaleda, mis on Sinu isiklikud eesmärgid.

Õppijate valikul lähtume järgmistest kriteeriumitest:
- kursus (eelistame II kursust I kursusele, sest I kursuse õpilastel on võimalik osaleda ka järgmisel õppeaastal);
- õppetöös edasijõudmine;
- õppetöös osalemine;
- isiklikud eesmärgid välispraktikaks;
- eneseanalüüs (oma tugevate ja nõrkade külgede analüüs);
- keeleoskus;
- varasem osalemine Erasmus programmis (võrdsete tingimuste korral eelistame õpilast, kes pole programmis varem osalenud).
Valiku teeb komisjon, kuhu kuuluvad arendusdirektor, õppetooli juhatajad, inglise keele õpetajad, vajadusel kaasatakse eriala ainete õpetajaid ning komisjon võib kandideerinutega vestelda.

Täiendavate küsimuste tekkimisel kirjutage elen.raudsepp@tmk.edu.ee või pöörduge kabineti B208.

 


Majandus erialade praktika ja töö ettevõtetes välismaal (MEPTEV) (01.08.2014-31.05.2016)

Projekti eesmärk on pakkuda 2014/2015. õppeaastal 12 Tallinna Majanduskooli ärikorralduse, väikeettevõtluse ja turundusspetsialisti eriala õpilastele võimalust täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi praktiseerides oma erialal suhtlemist ja keeleoskust tavapärasest erinevas elu- ja töökeskkonnas säästva turismi, loodusturismi ja turismikorralduse ettevõtte näitel, anda võimalus iseseisvalt kogeda loodusturismi kui kiiresti kasvava ja areneva ärivaldkonna võimalustega. 3 kutseõpetajale annab projektis osalemine võimaluse osaleda ettevõtte töös töövarjuna. Õpilaste ja õpetajate õpirändes osalemise eesmärk on praktiliste kogemuste saamine, mida kooli keskkonnas omandada pole võimalik. Eesmärk on arendada õpilaste tulevaseks tööeluks vajalikke sotsiaalseid oskusi – oskust ennast tutvustada, kohanemisvõimet, enesekehtestamise oskust, suhtlemisoskust, meeskonnatööoskust ning iseseisvat toime tulekut. Õpilased saavad võimaluse praktiseerida erialast võõrkeelt ning tutvuda kultuuridevaheliste erinevustega, sealhulgas töökultuuri osas. Kogu projekti läbiv teema on õpilaste julgustamine iseseisvalt äriga alustama. Tihtipeale isegi piisava teoreetilise teadmisega noor ja perspektiivikas vilistlane ei oma piisavalt praktilisi kogemusi. Kardetakse teha esimest sammu, samuti langetada otsuseid  ja võtta riske. Eeskuju tegutseva ettevõtja näol kindlasti avardab silmaringi ning julgustab õigete otsuste tegemisel.

Partnerasutuseks on enam kui 10 aastase kogemusega ökoturismis ja koolitamises tegutsenud mikroettevõte Wind Birds Ltd (Madeira, Portugal).

Õpirändes 05.04-21.04.2015 osalesid:
Ilya Garkusha (TU144), Roland Hizanišvili (AK148), Galina Kononchuk (TU134), Janet Kukk (TU14), Karmen Kullamaa (TU13), Marianna Link (AK148), Kairi Luik (TU13), Helen Lutsoja (VE149), Darja Omarova (TU134), Helene Otsmann (AK148), Margot Paavel (AK148), Sander Põldveer (TU14)

 


Õpiränne kõrghariduses

Tallinna Majanduskoolile omistati Erasmuse kõrgkooliharta (Erasmus Charter For Higher Education) 2014 -2020.

Erasmus+ programmiga on üliõpilastel võimalik õppida oma kodukõrgkooli Erasmuse partnerkõrgkoolides ja käia praktikal. Üliõpilase praktikabaasiks võib olla mistahes välisettevõte või -organisatsioon (sh kõrgkool), mille tegevusala ja profiil sobivad konkreetse üliõpilase praktikale seatud nõuetega. Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu institutsioonid ja Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid. Kõrgkooli äsja lõpetanutele pakub programm võimalust 12 kuu jooksul pärast lõpetamist läbida praktika välismaal.
Milliseid võimalusi Erasmus+ programm üliõpilastele pakub, loe täpsemalt programmi kodulehelt.

2015/2016. õppeaastal on Tallinna Majanduskooli üliõpilastel võimalik Erasmus+ programmi raames käia praktikal.
Välispraktika võib kesta minimaalselt 2 kuud ja maksimaalselt 12 kuud. Ühe õppeaasta kestus programmis jääb ajavahemikku 1.juunist kuni 30.septembrini järgneval aastal.

2014/2015. õppeaastal sooritasid oma praktika välismaal: Daniil Oks (raamatupidamise eriala, praktikal Küprosel), Dmitri Smidt (raamatupidamise eriala, praktikal Küprosel), Roman Umolainen (raamatupidamise eriala, praktikal Küprosel), turunduse eriala vilistlasena Tarmo Tähiste (Portugal).

Erasmus+ 2015/2016 õppeaasta toetuste määrad.

Üliõpilastel, kes soovivad sooritada praktika välismaal, tuleb esitada vähemalt 2 kuud enne planeeritava lähetuse algust taotlus.


Elen Raudsepp
Erasmus programmi koordinaator
kabinet B208
E-post: elen.raudsepp@tmk.edu.ee
Telefon: +372  650 7873