E-turunduse spetsialist (jätkuõpe)

Õppeaeg: 1 aasta 

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppekava tase: 5. taseme kutseõppe jätkuõpe väikettevõtjatele

Sessioonõpe: õppetöö toimub üks kord kuus kolmapäevast laupäevani


E-turundusspetsialistina mõistad virtuaalset maailma.

Majanduskoolis õpid, kuidas panna püsti oma äri virtuaalmaailmas. Sa õpid mõistma, kuidas töötab e-turundus ja milliseid tegevusi saab teha e-maailmas, kus me igapäevaselt aina enam aega veedame. Sa saad selgeks, kuidas paista välja bännerite maailmas ning mõistad, kuidas panna sisuturundus enda kasuks tööle. Õpetame Sulle selgeks kõik vajalikud infotehnoloogilised vahendid ja õigusaktid. 

Peale kooli lõpetamist oskad oma ettevõtet arendada e-kanalites ning tuua seda veelgi enam oma sihtrühmale nähtavale. Sa oskad juhtida projekte ning saad majanduskeskonnas suurepäraselt hakkama. 


Õppekava moodulid: 

  •  karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • e-turundustegevuste juhtimine
  • e-turundustegevuste korraldamine 

Valikõpingud: 

  • e-poe loomine 
  • andmebaaside loomine
  • kultuuride vahelised erinevused rahvusvahelises turundustegevuses
  • intellektuaalse omandi kaitse, autoriõigused
  • e-kirjastamine

Õppeajast veerand  on praktika töökeskkonnas.

EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi ehk üks nädal õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumisel arvestatakse  vestluse tulemust.