Kasutajakonto info

Infohalduse lisavastuvõtt

Rohkem küsitud

Erialad
Kontaktid

ÕIS

E-posti lugemine

 

Päevastel ja õhtustel õpperühmadel algab õppetöö 5. septembril vastavalt tunniplaanile.

 

Sessioonõppel algab õppetöö vastavalt õppetöögraafikule ning infokoosolek toimub esimesel sessioonõppe päeval. Sessioonõppegraafiku leiate SIIT

 

Tasuta täienduskoolitused täiskasvanutele